Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ.

Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ: Να έχουμε σταθερή πίστη στον Θεό, την πίστη αυτή που έχει το μικρό και απονήρευτο παιδί προς τον πατέρα του. Ας σκεφτούμε τι συμβαίνει στο μικρό παιδί όταν βγαίνει στην μικρή του κοινωνία και δεν ακούει τις συμβουλές του πατέρα του, και τότε θα εννοήσουμε πόσο πολύ πρέπει απεριέργως να υπακούμε στις άγιες και σωτήριες εντολές του ουρανίου μας Πατέρα ο οποίος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν.

ΠΕΡΙ ΠΛΑΝΗΣ: Όποιος νομίζει ότι από το νηπιαγωγείο μπορεί να πάει στο Πανεπιστήμιο σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς την βοήθεια δασκάλου πλανάται από την υπερηφάνεια. Πολύ περισσότερο πλανάται αυτός που νομίζει ότι εννοεί τις Γραφές και την πνευματική ζωή χωρίς πολύχρονο μελέτη και πράξη υπό την διδασκαλία πνευματικού πατέρα.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ: Κάθε Κυριακή και τις μεγάλες γιορτές και όσο πιο συχνά μπορούμε. Οι άντρες στα δεξιά και οι γυναίκες στα αριστερά, πάντοτε ευπρεπώς ντυμένοι αμφότεροι· ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι’ ού το σκάνδαλον  έρχεται.
ΜΕΤΑΝΟΙΑ: Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή. Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Μετάνοια σημαίνει σκέψη αυτοκατάκρισης· αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Μετανοών σημαίνει κατάδικος απηλλαγμένος από αισχύνη. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως.
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Όποτε αισθανόμαστε πνευματική ανάγκη. Την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη της εξομολογήσεως την συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντιθέτως τις αμαρτίες που δεν σκέπτεται κανείς να τις εξομολογηθεί, συνεχώς σαν σε σκοτάδι τις διαπράττει χωρίς φόβο Θεού.
ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Όσο το δυνατόν συχνότερα, και πάντοτε μετά από ευλογία του πνευματικού μας πατέρα, αφού καθαρίσουμε την συνείδησή μας με την ειλικρινή εξομολόγηση σε αυτόν, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος ερευνά νεφρούς και καρδίας.
ΕΥΡΕΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ: Ο καθένας μας έχει χρέος να ψάξει και να βρει Άγιο πνευματικό πατέρα. Να σκεφτούμε τον ζήλο και την θέληση που έχουμε προκειμένου να βρούμε έναν καλό γιατρό όταν πάσχουμε από σοβαρή σωματική ασθένεια· περισσότερο ζήλο και θέληση να δείξουμε για την εύρεση του γιατρού των ψυχικών μας ασθενειών, γιατί τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού; Εκείνος ο οποίος αληθινά και ταπεινά, μετά πολλής προσευχής ζητεί για τον εαυτό του οδηγό στις οδούς της Θείας ζωής με κύριο σκοπό να εξασφαλίσει την σωτηρία του, αυτός, κατά τον λόγο του Χριστού "ζητείτε, και ευρήσετε", θα εύρη αυτόν.
ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ: Η οδός η απάγουσα εις την ζωήν. Υπακοή σημαίνει, ενταφιασμός της ιδικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Υπακοή σημαίνει, ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνία για το τι θα απολογηθής στον Θεό, να μη φοβάσαι τον θάνατο, να ταξιδεύεις στην θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδοιπορείς στην ξηρά ξέγνοιαστα σαν να κοιμάσαι. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε την δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του πνευματικού μας πατέρα. Η συνείδησή μας ας είναι καθρέπτης της υπακοής μας, και αυτό είναι αρκετό.
Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΜΑΣ: Να προσέχουμε την ενδυμασία μας να είναι σωστή και σεμνή, διότι ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι' ού το σκάνδαλον έρχεται.
ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ: Η φιλαργυρία είναι προσκύνηση των ειδώλων και θυγατέρα της απιστίας· αι μέριμναι του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και αι περί τα λοιπά επιθυμίαι εισπορευόμεναι συμπνίγουσι τον λόγον και άκαρπος γίνεται.
ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ: Ου γαρ εστίν η Βασιλεία του Θεού βρώσις και πόσις. Γαστριμαργία είναι η υποκριτική συμπεριφορά της κοιλιάς, η οποία ενώ είναι χορτασμένη, φωνάζει πως είναι άδεια. Γαστριμαργία είναι μια απάτη των οφθαλμών. Ο χορτασμός από φαγητά είναι πατέρας της πορνείας· η θλίψη της κοιλιάς είναι πρόξενος της αγνότητας.
ΝΗΣΤΕΙΑ: Απαραιτήτως κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και όποτε ορίζει η Αγία μας Εκκλησία. Να προσέχουμε να μην νηστεύουμε στα μάτια των ανθρώπων, γιατί δεν έχουμε μισθό από τον Κύριό μας.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ: Να νηστεύουμε με τον οφθαλμό μας ώστε να μη κοιτάει τα προσωρινά κάλλη (και γίνει αιτία να χάσουμε τα αιώνια), τα αισχρά και αντίχριστα και ψυχοβλαβή βιβλία· να νηστεύουμε με το στόμα μας ώστε να βγαίνει μόνο αγαθός λόγος· να νηστεύουμε με το αυτί μας ώστε να μην ακούει κατακρίσεις, κακολογίες, αισχρολογίες και κάθε τι το ψυχοφθόρο· να νηστεύουμε με τα πόδια μας ώστε να μη μας οδηγούν σε ψυχοφθόρα μέρη, θεάματα και ακούσματα· να νηστεύουμε με τα χέρια μας από την κλοπή και την αμαρτωλή ψηλάφιση.
Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ: Το στόμα μας πρέπει να είναι καθαρό από τη βλασφημία, την κατάκριση, το ψεύδος, τον δόλο, την πονηρία, την αισχρολογία, την αργολογία και την πολυλογία ταυτόχρονα όμως τα λόγια μας να είναι εποικοδομητικά και παρήγορα, καθώς τα εκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχεται, κακείνα κοινοί τον άνθρωπον.
ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ: Η υπερηφάνεια είναι απώλεια του πλούτου και των ιδρώτων των πνευματικών. Πάντοτε να έχουμε τον οφθαλμό μας στραμμένο σε αυτή την τρίβολο άκανθα. Μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ένα πράγμα ταπεινώνει την υπερηφάνεια: η διαρκής και ειλικρινής κατηγορία του εαυτού μας ενώπιον του Κυρίου.
ΠΡΑΟΤΗΤΑ: Μάθετε απ’ Εμού, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών. Η πραότητα είναι συνεργός στην υπακοή, οδηγός στην αδελφοσύνη, χαλινός της μανίας, κόψιμο του θυμού, μίμηση του Χριστού, ιδιότητα των Αγγέλων, δεσμός των δαιμόνων, ασπίδα κατά της πικρής οργής.
ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ: Εταπεινώθην και έσωσέ με συντόμως ο Κύριος. Όσοι επιζητούμε την ταπεινοφροσύνη ας μη παύουμε να εξετάζουμε και να ανακρίνουμε τους εαυτούς μας. Και όταν αισθανόμαστε με την καρδιά μας ανώτερον σε όλα τον πλησίον, τότε είναι κοντά μας το εκ Θεού δώρο της ταπεινοφροσύνης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου