Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Ἡ Κατάργησις τῶν ᾿Οκτὼ Παθῶν

http://monasteryoftheholyprophets.blogspot.gr/
        

Ἡ κατάργησις τῶν ὀκτὼ παθῶν ἄς γίνεται μὲ τὸν ἑξῆς τρόπον·

- Μὲ τὴν ἐγκράτειαν καταργεῖται ἡ γαστριμαργία.

- Μὲ τὸν θεῖον πόθον καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν καταργεῖται ἡ πορνεία.

- Μὲ τὴν συμπάθεια πρὸς τοὺς φτωχοὺς καταργεῖται ἡ φιλαργυρία.

- Μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν καλοσύνην πρὸς ὅλους καταργείται ἡ ὀργή.

- Μὲ τὴν πνευματικὴ χαρὰ καταργεῖται ἡ κοσμική λύπη.

- Μὲ τὴν ὑπομονή, τὴν καρτερία καὶ τὴν εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸν καταργεῖται ἡ ἀκηδία.

- Μὲ τὴν κρυφὴ ἐργασία τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν συνεχὴ προσευχὴ μὲ συντριβὴ καρδίας, καταργεῖται ἡ κενοδοξία.

- Μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανεὶς τὸν ἄλλον, ἢ νὰ τὸν ἐξευτελίζει, ὅπως ἔκανε
ὁ ἀλαζόνας Φαρισαῖος, ἀλλὰ νὰ νομίζει τὸν ἐαυτόν του τελευταῖον ἀπὸ ὅλους καταργεῖται ἡ ὑπερηφάνεια.

Ἔτσι λοιπὸν ἀφοῦ ἐλευθερωθεῖ ὁ νοῦς ἀπὸ τὰ παραπάνω πάθη καὶ ἀνυψωθεῖ εἰς τὸν Θεόν, ζεῖ ἀπὸ ἐδῶ τὴν μακάριαν ζωὴν καὶ δέχεται τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ὅταν φύγει ἀπὸ ἐδῶ, ἔχοντας ἀπάθεια καὶ ἀληθινὴν γνώσιν, στέκεται μπροστὰ εἰς τὸ φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ καταφωτίζεται μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνες.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου