Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

"Νά συλλογίζεσαι ὅπως ὁ φυλακισμένος κακοῦργος"!

 
Διδαχές 
Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ,
 "Νά συλλογίζεσαι
 ὅπως ὁ φυλακισμένος κακοῦργος"!
Ἕνας ἀδελφός παρακάλεσε τόν ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ:
-Δῶσε μου μιά συμβουλή.
Καί ὁ Γέροντας τοῦ εἶπε:

-Νά συλλογίζεσαι ὅπως οἱ φυλακισμένοι κακοῦργοι. Ἐκεῖνοι διαρκῶς ἐρωτοῦν: Ποῦ εἶναι ὁ ἡγεμόνας καί πότε θά ἔλθη ἐδῶ; Καί ἀπό τήν ἀγωνία κλαῖνε. Μέ τόν ἴδιο τρόπο καί ὁ μοναχός ὀφείλει διαρκῶς νά προσέχη, νά ἐλέγχη τήν  ψυχή του καί νά λέη: Ἀλλοίμονό μου! Πῶς θά παρουσιασθῶ στό βῆμα τοῦ Χριστοῦ καί τί ἀπολογία θά δώσω; Ἔτσι ἐάν σκέπτεσαι πάντοτε, μπορεῖς νά σωθῆς".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου