Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Πρὸς τοὺς νέους           
               Θεωρούμε ότι αυτή η ζωή, την οποίαν εμείς ευχόμαστε να ζήσουμε, να ζήσουμε, να ζήσουμε πολλά, ν’ απολαύσουμε αυτή τη ζωή, ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι εμείς αυτή τη ζωή δεν την εκτιμούμε καθόλου...Τίποτα από τα θεωρούμενα αγαθά αυτής της ζωής δεν έχει αξία, γιατί έχει χρονικό τέλος.

           «`Ημεις, ω παιδες, ουδέν ειναι χρημα παντάπασι τόν ανθρώπινον βίον τουτον υπολαμβάνομεν, οὔτ᾿ ἀγαθόν τι νομίζομεν ὅλως, οὔτ᾿ ὀνομάζομεν, ὃ τὴν συντέλειαν ἡμῖν ἄχρι τούτου παρέχεται.».
            [Μέγας Βασίλειος PG.31,565 Πρὸς τοὺς νέους]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου