Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Συμβουλές πρός Μοναχούς

https://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/03/cebccebfcebdceb1cf87cebfcf82-ceb3ceb5cf89cf81ceb3ceb9cebfcf82-e1267452293603.jpg
Διδασκαλία 
(Συμβουλές πρός Μοναχούς)
ἐκ τοῦ βιβλίου:
"Ὁ Ἅγιος Γαβριήλ
ὁ διά Χριστόν Σαλός καί Ὁμολογητής"

 

Ὁ π. Γαβριήλ πάντα μεριμνοῦσε γιά τήν πνευματική πρόοδο τῶν Μοναχῶν. Γι' αὐτόν τό λόγο εἶχε διορίσει στό μοναστήρι ἕναν κατάλογο μέ κανόνες γιά τή διδασκαλία καί τήν ἐκπαίδευσή τους:
1. Νά ἔχετε μικρές κοιλιές.
2. Νά κάνετε βραδυνή ἤ ὁλονύχτια προσευχή.
3. Νά πίνετε νερό μέ τό ζύγι.
4. Νά τρῶτε λίγο ψωμί.
5. Νά ὑπομένετε τήν ντροπή τῆς κατάκρισης.

6. Νά ἀντέχετε τή χλεύη καί τήν ὕβρη.
7. Νά περιορίζετε τίς ἐπιθυμίες σας.
8. Νά ὑπομένετε τίς προσβολές ἀγόγγυστα.
9. Νά ἐπιδεικνύετε καρτερικότητα στή δυστυχία καί στίς δοκιμασίες.
10. Νά ὑπομένετε τίς συκοφαντίες.
11. Μή φανερώωετε τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων.
12. Μήν παροργίζεστε ὅταν σᾶς προσβάλλουν. Ἄν σᾶς ἀδικοῦν, νά συγχωρεῖτε χωρίς νά λέτε τίποτα. Ἄν σᾶς κατακρίνουν, μήν ἀνησυχεῖτε, οὔτε νά στενοχωριέστε, καί νά ὐπομένετε.
13. Νά συγχωρεῖτε χωρίς νά περιμένετε ἀνταπόδοση.
14. Ἄν κάποιος σᾶς κατακρίνει, νά ταπεινώνεστε χωρίς νά μιλᾶτε. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου