Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ Ι. ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ Ι. ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

Ὁ π. Ι. Ρωμανίδης εἰς τό σύγγραμμά του «ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ», Θεσσαλονίκη 2004, καί εἰς τάς σελίδας 144-145 γράφει τά ἐξῆς διά τό θέμα «κοινωνία προσώπων»: «Ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι θεολόγοι, Ρωσικῆς προελεύσεως, ποὺ λένε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι προσωπικὸς Θεός…Στήν Πατερικὴ ὅμως Παράδοσι δέν εἶναι ὁ Θεὸς προσωπικὸς Θεὸς…Οὔτε οἱ σχέσεις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου εἶναι προσωπικές. Οὔτε εἶναι σχέσεις ὑποκειμένου - ἀντικειμένου. Ὁπότε, ὅταν μιλᾶμε γιὰ προσωπικὲς σχέσεις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, σφάλλομε. Δὲν ὑπάρχουν τέτοιου εἴδους σχέσεις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Κατ’ ἐπέκτασιν αὐτῶν, ποὺ λέμε τώρα, μερικοὶ μιλοῦν γιὰ διαπροσωπικὲς σχέσεις ἤ γιὰ κοινωνία προσώπων, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν σχέσεων τῶν Προσώπων τῆς Τριάδος. Αὐτὲς εἶναι ἐσφαλμένες συσχετίσεις. Οἱ σχέσεις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων δέν εἶναι ὅπως οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Γιατὶ; Διότι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἕνας συνάδελφος». Ἐπίσης εἰς τήν σελίδα 296 διά τό ἴδιο θέμα γράφει: «…ὑπάρχουν συγγράμματα ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ τὰ ὁποῖα ὁμιλοῦν γιὰ κοινωνία τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος ἤ γιὰ κοινωνία τῶν ὑποστάσεων. Καὶ γίνεται κάποια προσπάθεια νὰ οἰκοδομηθῆ βάσει αὐτῆς τῆς ὁρολογίας μία Κοινωνιολογία τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Ἡ Ἁγία Τριάδα φυσικὰ δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὴν ἀνθρώπινη Κοινωνιολογία».

1 σχόλιο:

  1. Ἡ Ἁγία Τριάδα φυσικὰ δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὴν ἀνθρώπινη Κοινωνιολογία

    ΑπάντησηΔιαγραφή